אודות > אסטרטגיה תקשורתית
  • בניית אסטרטגיה תקשורתית המאפשרת קביעת מערכת מסרים אסטרטגיים הנגזרים מן התכנית העסקית של החברה. האסטרטגיה מתורגמת לתכנית פעולה המיושמת על-ידי מגוון ערוצים וכלים המיושמים כחלק בלתי נפרד בערוצי התקשורת המסורתיים.
  • גיבוש מסרים תקשורתיים והטמעתם בקרב קהלי המטרה.
  • בניית תכנית פעולה תקשורתית להעברת המסרים בערוצי תקשורת השונים; יחסי ציבור, פרסום ופעילות גרילה.