קידום אתרים במנועי חיפוש > שלב רביעי: הוספה ועדכון תכנים באתר

שלב זה מאפשר לנו לסדר ולערוך את  תכני האתר על מנת להתאימם למנועי החיפוש.
הוספה של טקסט בנושאים בהם יש קשר ישיר ועקיף לתחום פעילות האתר, הוספת מילות מפתח ברמת כותרות וטקסטים, הוספת עמודי תוכן וקישורים המפנים לעמודים פנימיים באתר.