יחסי ציבור באינטרנט > חשיפה מדידה

להבדיל מהמדיה הקונוונציונאלית מדיום האינטרנט מדידה ובעלת כלים המאפשרים לנו לעקוב אחר תנועת הגולש מנקודת המוצא של הגולש (אתר - כתבה, בלוג – פוסט) ועד יצירת קשר או ביצוע רכישה באתר החברה.
מעקב ומחקר אודות הרגלי השימוש של הגולש (קהל המטרה) יכול להוות כלי עבודה חשוב בכל הקשור לבחירת המדיה והתמקדות בתחומי הפעילות על מנת לפעול ולנצל את כל המשאבים באופן המקסימאלי.